वेल्डिंग रोबोटहरू

  • Welding Robot Series

    वेल्डिंग रोबोट श्रृंखला

    वेल्डिंग रोबोट वेल्डिंग रोबोट श्रृंखला JZJ06C-१ W 180 वेल्डिंग रोबोट श्रृंखला JZJ06C-144 Welding रोबोट श्रृंखला JZJ06C-160 Welding रोबोट श्रृंखला JZJ06C-200 संक्षिप्त परिचय वेल्डिंग रोबोट वेल्डिंग (काटने र स्प्रे सहित) मा संलग्न एक औद्योगिक रोबोट हो। मानककरण (आईएसओ) को लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको परिभाषा अनुसार औद्योगिक रोबोट मानक वेल्डिंग रोबोटको हो, औद्योगिक रोबोट एक बहुउद्देश्यीय, दोहोरिने योग्य कार्यक्रम हो ...