स्ट्याम्पिंग मर्

  • Stamping Die

    स्ट्याम्पिंग डाई

    स्ट्याम्पि die डाइ एक विशेष प्रक्रिया उपकरण हो जसले सामग्री (धातु वा नौंमेटल) लाई भागमा (वा अर्ध-समाप्त उत्पादहरू) चिसो मुद्रांकन प्रक्रियामा प्रशोधन गर्दछ, जसलाई कोल्ड स्ट्याम्पि die डाय भनिन्छ (सामान्यतया कोल्ड स्ट्याम्पिंग डाई भनिन्छ)। मुद्रांकन एक प्रकारको दबाब प्रसंस्करण विधि हो, जुन प्रयोग गर्दछ